Plan pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WRZESIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
 

01.09

09.09

1.       WITAMY W ŚWIETLICY

o   zapoznanie z regulaminem świetlicy;

o    wspólne ustalenie kryteriów całorocznego konkursu na Wzorowego Świetliczka;

o   przypomnienie obyczajów

i tradycji naszej świetlicy;

o   przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i świetlicy;

o   integracja grupy;

Zapoznanie dzieci z pomieszczeniem świetlicy.

Powitanie nowych członków w świetlicy. Wzajemna prezentacja dzieci oraz wychowawców świetlicy.

Organizacja pracy w świetlicy, zapoznanie wychowanków z regulaminem i zasadami zachowania   w świetlicy i szkole – zajęcia wychowawcze.

Tworzenie listy cech Wzorowego Świetliczka – regulamin konkursu.

„Bezpieczna świetlica” – pogadanka.

Zabawy integracyjne:  „Złap moje imię”

Zabawy ruchowe na placu zabaw.

12.09

16.09

2.       WAKACYJNE WSPOMNIENIA

o   nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;

o   integracja grupy;

Jak minęły nam wakacje? – rozmowy kierowane indywidualne i grupowe.

Prezentacja wakacyjnych pamiątek, oglądanie zdjęć.

„Wakacje kredką malowane” – zajęcia plastyczne.

Zabawy ruchowe: „Sportowa kostka”

Zabawy z chustą animacyjną na boisku”: „Kolory”, Wszyscy, którzy…”

Dzień Kropki – zajęcia okolicznościowe.

 

19.09

23.09

3.       BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA

o   przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze,

o   utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w trakcie zajęć świetlicowych;

o   przypomnienie numerów alarmowych

Wymiana doświadczeń na temat codziennego docierania do szkoły.

Savoir – vivre w środkach komunikacji miejskiej, zasady bezpieczeństwa na drodze – pogadanka.

 „Odblaski”, „Znaki drogowe” – zajęcia plastyczne.

Wędrówka po szkole – omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po budynku, wskazanie wyjść ewakuacyjnych.

Pierwsze kroki na drodze – krzyżówka tematyczna, gra dydaktyczna, quiz.

Ciekawostki o … transporcie – zajęcia czytelnicze.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

 

26.09

30.09

4.       NADESZŁA JESIEŃ

o   zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni;

o   kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie zdolności plastycznych;

Co ciekawego dzieje się jesienią?  – rozmowa kierowana.

Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody.

Krzyżówki, rebusy o tematyce jesiennej.

Czytanie wierszy i opowiadań tematycznych.

Spacer wokół szkoły, obserwacja przyrody.

Zabawy ruchowe: „Liczbowe bum”

Zajęcia plastyczno-techniczne: „Grzyby”, „Wiewiórki”

 

PAŹDZIERNIK

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
03.10

07.10

1.       ŚWIAT ZWIERZĄT

o    kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt;

o   poznawanie  zwierząt z różnych części świata;

o   uwrażliwianie na potrzeby zwierząt domowych i los zwierząt bezdomnych;

Nasi czworonożni przyjaciele, jak opiekujemy się zwierzętami – pogadanka.

Ciekawostki o zwierzętach – zajęcia czytelnicze; przeglądanie albumów o zwierzętach.

„Zwierzaki”– nauka rysowania krok po kroku.

„Jakie to zwierze? – kalambury, zagadki, rebusy.

Zabawy integracyjne: „Głuchy telefon”.

Zabawy ruchowe: „Pająk i Muchy”.

„Mój pupil” – konkurs plastyczny.

„Tajemnica zwierząt” – kwadransik z książką.

10.10

14.10.

2.      SZKOLNE ŚWIĘTA

o   rozróżnianie i nazywanie pospolitych drzew, krzewów ich nasion i liści;

o   wdrażanie do poszanowania przyrody;

o   wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły oraz szacunku dla pracowników;

o   budowanie więzi, integracja grupy;

 

Dzień Drzewa – zajęcia okolicznościowe.

Jakie drzewa znamy?, Co nam daje drzewo?, Budowa drzewa – zajęcia rozwijające.

Najbardziej niezwykłe drzewa świata – prezentacja multimedialna.

„Patron naszej szkoły – Wojsko Polskie” – zajęcia wychowawcze.

„Zawód żołnierz” – rozmowa kierowana.

„Drzewa w jesiennej szacie” – stemplowanie folią bąbelkową.

Zabawa integracyjna: „Dziwne kroki”

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

17.10

21.10

3.      DARY JESIENI

o   dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, lesie;

o   kreatywne wykorzystywanie darów jesieni

Jakie dary przynosi nam jesień? – burza mózgów.

Gromadzenie liści, kasztanów, żołędzi, szyszek do zajęć plastycznych i dekoracji parapetu.

Dlaczego muchomory mają kropki? – czytanie ciekawostek przyrodniczych..

Zaszyfrowana jesień– zagadki, rebusy, krzyżówki tematyczne.

„Liść kolonu” – dyktando graficzne.

„Spacer po jesiennym parku” – interaktywne gry dydaktyczne.

„Stemplowanie liściem – zajęcia plastyczne.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 

24.10

28.10

4.      JESIENNA ZADUMA

o   wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych i Zaduszek;

o   uwrażliwianie na konieczność właściwego zachowania się na cmentarzu;

o   uwrażliwianie na potrzeby bezdomnych psów;

Wyjaśnienie symboliki  Wszystkich Świętych i Zaduszek – zajęcia wychowawcze.

Jak czcimy pamięć o swoich bliskich, którzy już odeszli? – rozmowa  kierowana, czytanie opowiadań tematycznych, rozwiązywanie łamigłówek.

Dzień Kundelka – zajęcia okolicznościowe; oglądanie piesków do adopcji z jastrzębskiego schroniska.

„Kundel bury” – wspólne śpiewanie piosenki.

Gdzie pies ma piętę ?   – czytanie ciekawostek.

„Kundelek z origami” – zajęcia techniczne.

„Berek” – zabawa ruchowa na boisku szkolnym.

 

 

 

 

                                                                                                           LISTOPAD

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
02.11

05.11

1.      W BAŚNIOWEJ KRAINIE

o    doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

o   zapoznanie z morałami płynącymi z baśni;

Dzień Postaci z Bajki – zajęcia okolicznościowe.

Jaka to bajka? Jaka to postać? – quiz obrazkowy.

Czytanie fragmentów  wybranych bajek.

Baba Jaga patrzy – zabawa ruchowa.

„Suknia dla Kopciuszka” – konkurs plastyczny.

Puzzle z wybranych bajek – układanie na czas.

 

07.11

10.11

2.      NASZA OJCZYZNA

o    kształtowanie postaw patriotycznych;

o   zapoznanie z pojęciami: ojczyzna, patriotyzm, stolica, naród, niepodległość;

o   zapoznanie z mapą Polski;

o   poszerzenie wiadomości przyrodniczych o jeżach:

 

 

Legenda o powstaniu państwa polskiego – zajęcia czytelnicze.

Polska na mapie Europy – puzzle tematyczne.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – rozmowa kierowana, oglądanie albumów.

„Kotylion narodowy” – zajęcia plastyczne.

Łamigłówki, krzyżówki, rebusy tematyczne.

„Ortografia na wesoło” – ćwiczenia z RZ i Ż.

Słuchanie pieśni patriotycznych.

Dzień Jeża – zajęcia okolicznościowe; ciekawostki, łamigłówki, filmy przyrodnicze.

„Klonowe jeże” – zajęcia techniczne.

Zabawy ruchowe: „Ludzie do ludzi”

 

14.11

18.11

3.      TOLERANCJA WAŻNA SPRAWA

o   uwrażliwianie na różnorodność wśród ludzi: wyglądu, poglądów, religii, zdolności;

o   kształtowanie postaw tolerancji i życzliwości wobec innych;

o   wyjaśnianie pojęć: tolerancja, dyskryminacja, przesądy;

o   poszerzanie wiadomości o czarnych kotach;

Międzynarodowy dzień Tolerancji – zajęcia  okolicznościowe.

Dzień Czarnego Kota – zajęcia okolicznościowe.

Co to jest tolerancja? – rozmowa kierowana; oglądanie filmu edukacyjnego.

Jesteśmy różni, ale tacy sami – czytanie opowiadań i bajek tematycznych.

Kto ,tak jak ja ma… – zabawa integracyjna.

„Brzydkie kaczątko” H.CH. Andersena – projekcja i analiza bajki.

Czy czarny kot przynosi pecha? – dyskusja na temat wierzenia w przesądy. Jakie inne przesądy znamy? – burza mózgów. Wyjaśnienie pojęcia przesąd.

Ciekawostki przyrodnicze o czarnych kotach.

„Czarny kot z papierowej rolki” – zajęcia techniczne.

„Koci grzbiet” – zabawa muzyczno-ruchowa.

21.11

25.11

4.      NA JESIENNE SMUTKI -PLUSZOWY MIŚ

o   wyrabianie umiejętności dbania

o porządek oraz poszanowania własnych i cudzych  rzeczy;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

o   wzbogacanie wiedzy na temat różnych gatunków niedźwiedzi żyjących na świecie;

 

 

Dzień Kredki – zajęcia okolicznościowe.

Barwy ciepłe i zimne – zajęcia rozwijające.

„Kolory’ – zabawy z chustą animacyjną.

Święto Pluszowego Misia – zajęcia okolicznościowe, prezentacja multimedialna.

Szanujemy rzeczy, którymi się bawimy – pogadanka.

Ciekawostki o różnych gatunkach  niedźwiedzi– zajęcia rozwijające.

Mój ulubiony miś – prezentacja misi przyniesionych do świetlicy.

 „Sposób na misia”, „Misie znane z telewizji” – zajęcia plastyczno – techniczne; quiz obrazkowy.

„Jadą, jadą misie” –  zabawa muzyczno – ruchowa.

 

28.11

02.12

5.      IMIENINY ANDRZEJA I BARBARY

o   wzbogacenie informacji na temat znaczenia imion; wykorzystania węgla;

o   zapoznanie z tradycjami wieczorów andrzejkowych, biesiad barbórkowych;

o   umacnianie więzi wewnątrz grupy;

Imieniny: święta imion – tradycja obchodzenia imienin.

Moje imię – czytanie ciekawostek wyjaśniających znaczenie imion.

Tradycje i obrzędy andrzejkowe – filmik edukacyjny; czytanie ciekawostek.

Krzyżówki, rebusy – łamigłówki tematyczne.

Andrzejkowe wróżby – zabawy w przepowiadanie przyszłości.

Do czego potrzebny nam węgiel? – zajęcia rozwijające.

Barbórka – przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat pracy górnika.

„Praca pod ziemią”, „Czako” – zajęcia plastyczno-techniczne.

 

GRUDZIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
05.12

09.12

1.      MIKOŁAJ SIĘ ZBLIŻA

o   zapoznanie z historią św. Mikołaja z Miry;

o   zapoznanie z pojęciem wolontariusz;

o   uwrażliwienie na potrzeby innych;

o   kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

Święty Mikołaj – czytanie wierszy, opowiadań, ciekawostek; projekcja filmów i bajek.

Dawanie czy dostawanie – co sprawia więcej radości? – rozmowa kierowana.Jak możemy sprawić radość innym?  – Dyskusja na temat materialnych i niematerialnych form pomocy drugiemu człowiekowi.

Łamigłówki, krzyżówki, rebusy, kolorowanki tematyczne.

„Portret Mikołaja”, „Renifery”, „Elfy” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Chcę wiedzieć więcej o… reniferach – czytanie ciekawostek przyrodniczych.

Zabawy: „Podaj paczkę”, „Worek Świętego Mikołaja”.

Przygotowanie kartek świątecznych dla zaprzyjaźnionych świetlic.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – zajęcia okolicznościowe.

12.12

16.12

2.      FABRYKA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

o   kultywowanie tradycji ubierania choinki;

o   rozbudzanie radosnego nastroju;

o   wzbogacanie wiadomości na temat drzew iglastych;

o   kształtowanie nawyku dbałości

o estetykę pracy;

„Zielony Gość” – przypomnienie historii tradycji ubierania choinki; czytanie wierszy i opowiadań tematycznych. Ubieranie świetlicowej choinki.

Ozdoby choinkowe dawniej i dziś – rozmowa kierowana.

Jak produkuje się bombki? – film edukacyjny.

Rebusy, krzyżówki, łamigłówki o tematyce świątecznej.

Ozdoby choinkowe – zajęcia plastyczno-techniczne.

Zabawy: „Łańcuch słowny”, „Świąteczne zakupy”.

Dzień Guzika – zajęcia  okolicznościowe.

Dzień Herbaty – zajęcia okolicznościowe.

19.12

22.12

3.      BLASK BOŻEGO NARODZENIA

o   kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

o   zwrócenie uwagi na różnorodność tradycji;

o   poznanie kulinarnych tradycji świątecznych;

o   kształtowanie szacunku dla tradycji i obyczaju rodzinnego

 

„Blask świat” – pogadanka na temat świątecznej atmosfery, czasu życzliwości, miłości, przebaczenia; czytanie wierszy i opowiadań tematycznych.

Potrawy wigilijne w moim domu – rozmowa kierowana; znaczenie poszczególnych potraw, przeglądanie książek kucharskich.

Jak przyozdobić stół na święta – burza mózgów; oglądanie zdjęć, zajęcia techniczne.

„Hej kolęda” – wspólne śpiewanie.

Świetlicowa wigilijna – wspólne kolędowanie, składanie życzeń.

Bezpieczne święta i Nowy Rok – pogadanka.

Zabawy: „Slalom z szyszką”, „Rzut szyszką do celu”.

 

STYCZEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
02.01

05.01

1.      WITAMY NOWY ROK

o   doskonalenie umiejętności wypowiadania się,

o   kształtowanie umiejętności posługiwania się kalendarzem;

o   doskonalenie znajomości nazw pór roku, miesięcy;

Nowy Rok. Sylwester – dzielenie się wrażeniami z minionych dni.

„Dwunastu braci” – zapoznanie z wierszem J. Kirsta.

Noworoczne plany i marzenia – rozmowa kierowana, tworzenie listy.

Ciekawostki o kalendarzu – zajęcia rozwijające.

„Urodziny”, „Miesiące” – zabawy z chustą animacyjną.

„Skoki z miejsca” – konkurs sprawnościowy.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Zima.

„Śnieżynki” – zajęcia techniczne; przygotowanie zimowej dekoracji sali.

 

09.01

13.01

2.      SPORTOWE DYSCYPLINY ZIMOWE

o   kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego;

o   zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

o   wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo w czasie aktywności ruchowej;

o   wzbogacanie informacji na temat sportów uprawianych zimą;

Ruch to zdrowie – wyjaśnienie znaczenia tego hasła.

Zimowe dyscypliny sportowe – kalambury; quiz obrazkowy.

Prawidłowo ubieramy się zimą – rozmowa kierowana.

Opowiadanie G. Kasdepke „A fe, te ferie” – analiza treści.

Wykreślanki,  krzyżówki,  rebusy – łamigłówki tematyczne.

„Łyżwy”, Rękawiczki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Rzuty śnieżkami do celu – zabawy ruchowe.

Sposoby na pożyteczne spędzenie czasu wolnego w czasie ferii – giełda pomysłów.

Bezpieczne ferie – pogadanka, prezentacja multimedialna.

16.01

27.01

3.      FERIE ZIMOWE

 

 
30.01

03.02

4.      ZWIERZĘTA ZIMĄ

o   uwrażliwianie na los zwierząt zimą,

o   wzbogacenie informacji na temat ptaków;

o    rozwijanie zdolności plastycznych;

Ptaki zimujące w Polsce – prezentacja multimedialna.

Dokarmianie zwierząt zimą – rozmowa kierowana.

Przeglądanie atlasu ptaków – czytanie ciekawostek, oglądanie ilustracji.

Jak zimują ptaki, ssaki, owady – zajęcia rozwijające.

Zagadki, krzyżówki, rebusy tematyczne.

„Ptaki cudaki”, „Karmnik” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Słuchanie piosenek o tematyce zimowej.

Karmnik – dyktando graficzne.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrz: „Chodzimy po śladach”, „Śnieżką do celu”.

Zabawy integracyjne: „Ciepło-zimno”, „Kogo brakuje”.

 

LUTY

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
06.02

10.02

1.      WESOŁY KARNAWAŁ

o   zapoznanie z tradycją organizowania zabaw karnawałowych dawniej i dziś;

o   rozbudzanie radosnego nastroju;

o   rozwijanie zdolności manualnych;

Karnawał w różnych częściach świata – prezentacja multimedialna.

„Maska karnawałowa”, „Wesołe bałwanki”, „Tańczące księżniczki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

„Indiańskie imiona”, „Stonoga słów” – zabawy integracyjne.

Zabawy muzyczno-ruchowe: „Wolne krzesło”, „Taniec na gazecie”, „Just dance”

Zabawy taneczne z wstążką do muzyki dyskotekowej.

13.02

17.02

2.      KOCI  ŚWIAT

o   wzbogacenie informacji na temat kotów domowych i drapieżnych;

o   kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych;

o   kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć;

o   doskonalenie umiejętności manualnych i twórczej wyobraźni;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

 

Rasy kotów – prezentacja, wyszukiwanie informacji w książkach tematycznych.

Dzikie koty poszczególnych kontynentów – praca z atlasem, czytanie ciekawostek.

Mój kot jest… – opowieści wychowanków.

Koci bieg z przeszkodami – zabawy ruchowe.

 „Nasze koty i ich psoty”, Kartka z serduszkiem” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Kropka do kropki” – tematyczne dyktando graficzne.

„Mruczek” zabawa integracyjna.

„Słodkie serduszka” – zajęcia kulinarne.

Tłusty czwartek – zajęcia okolicznościowe.

Walentynki – zajęcia okolicznościowe.

20.02

24.02

3.      INTERNETOWE ABC

o   zapoznanie z możliwościami, jakie  daje Internet;

o   uświadomienie zagrożeń pojawiających się w Internecie;

Co to jest Internet? – wyjaśnianie pojęcia, historia Internetu, jak z niego korzystać? Ciekawe strony – zajęcia rozwijające.

Jakie zagrożenia mogą na nas czekać w Internecie? Co to jest uzależnienie od komputera? Jak je rozpoznać? – zajęcia wychowawcze.

„Emotikony”,” Uroki zimy” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Tajemnica, czyli nieznajomy z Internetu – czytanie opowiadania edukacyjnego.

„Bezpieczni w sieci” – plakat informacyjno-ostrzegawczy;

Zabawy ruchowe: „Palma”, „Wstań, usiądź”.

27.02

03.03

      4. W ŚWIECIE WARTOŚCI/

       KSIAŻKA  DOBRA NA WSZYSTKO

o   kształtowanie umiejętności dostrzegania w życiu tego co ważne;

o   rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

o   kształtowanie nawyku czytania;

o   ukazywanie roli książki jako źródła wzruszeń i wiedzy  o świecie;

o   wdrażanie do poszanowania książek;

 

 Co jest dla nas ważne? – hierarchia wartości.

Normy i wartości – rozmowa kierowana; film edukacyjny.

12  Ważnych opowieści – polscy autorzy o wartościach  – słuchowisko.

Dlaczego warto czytać? Ulubione książki nasze i naszych rodziców – zajęcia wychowawcze.

Ciekawostki o książce – prezentacja.

Krzyżówki, zagadki, łamigłówki tematyczne.

„Niezwykła zakładka”, „Bohater z ulubionej książki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„W księgarni” , „ Piłka parzy” – zabawy ruchowe.

Porządkowanie świetlicowej biblioteczki.

 

Dzień Dinozaura – zajęcia okolicznościowe.

 

 

MARZEC

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
06.03

10.03

1.      MIASTA POLSKI

 NASZE MIASTO

o    wzbogacenie wiedzy na temat miast naszego kraju;

o   wzbogacenie wiedzy na temat naszego miasta Jastrzębia-Zdroju,

o   zapoznanie z pojęciem mała ojczyzna;

o   rozwijanie szacunku dla kobiet;

 

Ważniejsze miasta Polski, zabytki – praca z mapą, przeglądanie albumów – zajęcia rozwijające.

„Gdański port”, „Polskie miasta”, „Katowickie kopalnie” – zabawy dydaktyczne.

Polska w legendach – poznanie wybranych legend.

Jastrzębie-Zdrój – nasza mała ojczyzna – wyjaśnienie pojęcia, wyszukiwanie informacji w książkach    i Internecie, oglądanie zdjęć, kolorowanki tematyczne.

„Tulipany”, „Herb naszego miasta” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Nasze miasto dawniej i dziś – przeglądanie albumów; dostrzeganie zmian zachodzących w mieście.

„Ludzie do ludzi”,  – zabawy ruchowe.

„Marcowy kwiatek” – słuchanie piosenki.

Zawody wykonywane przez kobiety – prezentacja, rozmowa kierowana.

Kto jest dżentelmenem, a kto damą – zasady dobrego zachowania.

Dzień Kobiet – zajęcia okolicznościowe.

14.03

17.03

2.      AGRESJI MÓWIMY NIE! ŻYJEMY W ZGODZIE

o   kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i cudzych;

o   ukazanie alternatywnych form zachowań w sytuacjach trudnych;

Co to są emocje? Złość i inne trudne uczucia.  – zajęcia wychowawcze; czytanie opowiadań edukacyjnych.

Poradnik wyładowania złości – burza mózgów.

„Co mówi moja twarz?”, „Jak pokojowo rozwiązywać konflikty”  – zabawy dramowe.

„Wściekłosze”, „Mandale” – zajęcia plastyczno – techniczne.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

„Rzuty do celu”, „Pomniki”, „Papierowa wojna” – zabawy ruchowe.

Dzień Motyli – zajęcia okolicznościowe.

Dzień Świętego Patryka – zajęcia okolicznościowe.

20.03

24.03

3.      WITAJ, WIOSNO!

o   rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację przyrody;

o   rozpoznawanie oznak wiosny;

o   wyrażanie wrażliwości na piękno natury w twórczości plastycznej, słownej;

o   wdrażanie do wyrabiania nawyku oszczędzania wody;

 

 

Śledzenie zmian zachodzących w przyrodzie – spacer wokół szkoły w poszukiwaniu oznak wiosny.

Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów – zajęcia rozwijające.

Wiosna w poezji – czytanie wierszy tematycznych.

Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa i ich wartości odżywcze – zajęcia rozwijające.

Wykonanie elementów wiosennej dekoracji sali świetlicowej.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

„Zwiastuny wiosny”, „Suknia pani Wiosny”, „Jaskółeczka” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Słuchanie piosenek o tematyce wiosennej.

„Bocian i żaby”, Pająk i muchy” – zabawy ruchowe.

Dzień Wody – zajęcia okolicznościowe

 

27.03

31.03

4.      SAVOIR VIVRE

o   kształtowanie kultury zachowania i słowa;

o   kształtowanie postawy życzliwości w stosunku do innych ludzi;

Dlaczego warto być kulturalnym? – rozmowa kierowana.

Czytanie i omawianie sytuacji z książki J. Krzyżanek Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada.

Jak należy zachowywać się, w kinie, teatrze, na zakupach, w szkole – zajęcia wychowawcze.

Jak nakryć do stołu? – zasady zachowania podczas posiłku, nauka składania serwetek, prezentacja.

Przypomnienie zasad zachowania podczas obiadów w szkolnej jadalni.

„Wzorzysta serwetka”,  „Wielkanocne ozdoby” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Szukaj koloru” – zabawy z chustą animacyjną.

 

 

KWIECIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
03.04

05.04

1.      WIELKANOCNE ABC

o   wzbogacenie informacji na temat zwyczajów Świąt Wielkanocnych w Polsce i innych krajach europejskich;

o   kultywowanie tradycji;

Święconka, śmigus-dyngus, pisanki – pogadanka na temat kultywowania tradycji w naszych domach na podstawie czytanych wierszy i opowiadań.

„Pisanki, kraszanki” – prezentacja, poznanie sposobów zdobienia świątecznych jaj.

Co chciałbym dostać od zajączka? – łamigłówki tematyczne.

„Baranki, zajączki, jajka malowane” – zajęcia plastyczno- techniczne.

„Slalom z jajkiem” –  zabawy ruchowe.

12.04

14.04

2.      LECIMY W KOSMOS

o   poszerzenie wiedzy na temat kosmosu i Układu Słonecznego;

o   rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

o   kształtowanie umiejętności współdziałania;

 

Gdzie ten Kosmos? – zajęcia rozwijające.

„W Układzie Słonecznym…” – wspólne śpiewanie piosenki.

Co widzimy w chmurach – zabawy rozwijające wyobraźnię.

„O rety, wymyśliłem planety!” I. Rybak – czytanie wiersza.

„Konstelacje gwiazd”, „Rakieta”, „Ufoludek”, „Astronauta” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Słońce parzy”, „Spadające gwiazdy” – zabawy ruchowe.

Dzień Czekolady – zajęcia okolicznościowe.

17.04

21.04

3.      WIOSENNY OGRÓD/ DBAMY O ZIEMIĘ

o   wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny i gatunków chronionych;

o   uwrażliwianie na piękno przyrody;

o   kształtowanie postawy troski

 o środowisko naturalne – zachęcanie do segregowania śmieci;

o   wskazywanie oryginalnych rozwiązań plastycznych;

 

Rośliny i zwierzęta chronione – zajęcia rozwijające; prezentacja.

Rola owadów w sadownictwie – rozmowa kierowana.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

Dlaczego ludzie śmiecą? – rozmowa kierowana.

Przypomnienie podstawowych zasad sortowania śmieci – prezentacja multimedialna, kolorowanki, krzyżówki tematyczne.

Słuchanie piosenek związanych z ekologią.

„Kwitnący sad”, „Bociany”, „Pracowita pszczółka”– zajęcia plastyczno-techniczne.

„Motylem jestem” – zabawy muzyczno- ruchowe ze wstążkami.

Dzień Ziemi – zajęcia okolicznościowe.

24.04

28.04

4.      JEDZIEMY NA MAJÓWKĘ

o   upowszechnienie wiedzy

na temat świat obchodzonych

w maju;

o   kształtowanie postawy patriotycznej;

o   przypomnienie symboli narodowych;

Wiersze opisujące święta majowe – zajęcia czytelnicze.

Krzyżówki, kolorowanki tematyczne.

„Wiosenne krajobrazy” – zajęcia plastyczne.

Symbole narodowe – zajęcia plastyczno-techniczne; prezentacja multimedialna.

Wiedzieć wszystko o …fladze – czytanie ciekawostek.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

MAJ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
04.05

05.05

1.      PRACA WARTOŚCIĄ – ZNACZENIE ZAWODÓW

o   poszerzanie wiedzy na temat różnych zawodów;

o   uświadamianie roli zgodnej pracy  zespołowej,

o   uświadamianie potrzeby własnego rozwoju;

Zawodowcy – czytanie książki p. Baręsewicza.

Kim chciałbym zostać w przyszłości – kalambury; rozmowa kierowana.

Zawody stare i nowe – rozmowa kierowana.

W świecie zawodów – prezentacja multimedialna.

Dzień Strażaka, Kominiarza, Piekarza – zajęcia okolicznościowe.

 

08.05

12.05

2.      PODRÓŻUJEMY PO EUROPIE

o   poszerzenie wiadomości

o kontynencie europejskim;

o   doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i globusa;

o   poznanie wybranych krajów Unii Europejskiej;

 

Europa na mapie świata – wyszukiwanie państw, rzek, jezior, gór.

Wiedzieć więcej o UE – prezentacja multimedialna.

W co bawią się europejskie dzieci – wyszukiwanie informacji; testowanie zabaw.

Państwa i stolice – quiz.

Wiedzieć więcej o wybranych krajach europejskich – zajęcia rozwijające.

Podróże po Europie – gra dydaktyczna.

„Tancerka flamenco”, – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Kolanko”, „Kolory” – zabawy ruchowe z piłką.

15.05

19.05

3.      ŚWIAT MORZ I OCEANÓW

o   pogłębienie wiedzy na temat zwierząt morskich;

o   poznanie mitycznego władcy mórz i oceanów;

o   poznanie legendy o pochodzeniu bursztynu;

 

Morza i oceany – praca z mapą.

Morskie stworzenia – prezentacja; wyszukiwanie informacji w albumach przyrodniczych.

Tajemniczy świat Posejdona – zajęcia rozwijające.

Bursztyn -złoto Bałtyku – zajęcia rozwijające.

„Morskie klimaty”, „Ośmiornica”, „Moja rybka”, „Statek” – zajęcia plastyczno- techniczne.

„Statek na morzu”,  „Rekin”, „Sztorm” – zabawy ruchowe z chustą animacyjną.

Szumi morze, szumi – słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Dzień Muzeów – zajęcia okolicznościowe.

Dzień Dobrych Uczynków – zajęcia okolicznościowe

22.05

31.05

4.      W RODZINIE SIŁA

o   podkreślanie ważnej roli rodziców w rodzinie;

o   pogłębianie szacunku dla rodziców i dziadków;

o   poszerzanie wiadomości przyrodniczych;

 

Jak dobrze mieć bliskich – opowiadanie edukacyjne A. Onichimowskiej o szczęściu.

Rodzina bliższa i dalsza  – wyjaśnianie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratanica itp.

Jak mogę pomóc mamie i tacie – burza mózgów.

Co zawdzięczam rodzicom? Rozmowa kierowana; czytanie wierszy, opowiadań tematycznych.

„Ja i moja rodzina”, „Laurka dla mamy”, ”Bocian” , – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Klan Kowalskich”, „Mamo, mamo ile…” – zabawy ruchowe.

Dzień Bociana Białego – zajęcia okolicznościowe

Dzień Żółwia – zajęcia okolicznościowe.

 

CZERWIEC

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
01.06

07.06

1.      W ŚWIECIE DZIECI  I PRZYJAŹNI

 

o   poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka;

o    przejawianie tolerancji wobec ludzi różnych ras, wyznań, poglądów;

o   uświadamianie dzieciom potrzeby przyjaźni w życiu człowieka;

o   kształtowanie postawy empatycznej;

o   doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

„Dzieci świata” – rozmowa kierowana na temat różnych narodowości; prezentacja.

Obchody Dnia Dziecka w różnych krajach – czytanie ciekawostek.

Prawa i obowiązki dziecka – zajęcia wychowawcze.

„Wszystkie dzieci nasze są”, „Kolorowe dzieci”– pląsy przy muzyce.

„Co to znaczy być przyjacielem/przyjaciółką? Cechy prawdziwego przyjaciela. Rola przyjaźni w życiu człowieka. – zajęcia wychowawcze.

„Sentencje i przysłowia o przyjaźni – zajęcia czytelnicze.

„Przyjaźń” L. Fabisińskiej – słuchanie opowiadania tematycznego.

Parasol przyjaźni – co chroni, a co niszczy przyjaźń – burza mózgów.

„Portret przyjaciela”, „Prezent dla przyjaciółki” – zajęcia plastyczne.

„Poszukiwany – poszukiwana” – zabawa rysunkowa.

„Kogo brakuje” – zabawy z chustą animacyjną.

„Nić przyjaźni”, „Puste miejsce” –  zabawa integracyjna.

Dzień Dziecka – zajęcia okolicznościowe.

 

12.06

16.06

2.      JEDZIEMY NA WAKACJE

o   budzenie zainteresowań krajoznawczych;

o   poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski;

 

 

 

 Dlaczego warto podróżować i co nam dają podróże? – rozmowa kierowana.

Czym można podróżować? – zabawy pantomimiczne; ciekawostki na temat wybranych środków lokomocji.

Gdzie warto pojechać w czasie wakacji? – giełda pomysłów.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – przeglądanie albumów, praca z mapą.

Polskie góry – prezentacja, zajęcia plastyczne

„Wspinaczka górska”, „Lawina” – zabawa ruchowa.

Wakacje moich marzeń – zajęcia plastyczne.

19.06

23.06

3.      TATO! TO JUŻ  LATO!

o   wdrażanie do planowania

 i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego;

o   wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo w czasie wakacji;

„Bezpieczne wakacje” – pogadanka, krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki tematyczne.

„Mój tata…” – swobodne wypowiedzi na temat czasu spędzanego z tatą.

Sposób na wakacje – burza mózgów.

 „ Dla Taty” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Woda-ląd”, „ Skoczny alfabet” – zabawy ruchowe.

Rok w świetlicy – podsumowanie, nasze refleksje.

Wręczenie dyplomów  Wzorowego Świetliczka za całoroczną aktywność na zajęciach.

Roczny plan pracy świetlicy może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Wychowawca świetlicy szkolnej:  mgr Edyta Buchta-Kaczmarek