Plan pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WRZESIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
 

01.09

09.09

1.       WITAMY W ŚWIETLICY

o   zapoznanie z regulaminem świetlicy;

o    wspólne ustalenie kryteriów całorocznego konkursu na Wzorowego Świetliczka;

o   przypomnienie obyczajów

i tradycji naszej świetlicy;

o   przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i świetlicy;

o   integracja grupy;

Zapoznanie dzieci z pomieszczeniem świetlicy.

Powitanie nowych członków w świetlicy. Wzajemna prezentacja dzieci oraz wychowawców świetlicy.

Organizacja pracy w świetlicy, zapoznanie wychowanków z regulaminem i zasadami zachowania   w świetlicy i szkole – zajęcia wychowawcze.

Tworzenie listy cech Wzorowego Świetliczka – regulamin konkursu.

„Bezpieczna świetlica” – pogadanka.

Zabawy integracyjne:  „Złap moje imię”

Zabawy ruchowe na placu zabaw.

12.09

16.09

2.       WAKACYJNE WSPOMNIENIA

o   nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;

o   integracja grupy;

Jak minęły nam wakacje? – rozmowy kierowane indywidualne i grupowe.

Prezentacja wakacyjnych pamiątek, oglądanie zdjęć.

„Wakacje kredką malowane” – zajęcia plastyczne.

Zabawy ruchowe: „Sportowa kostka”

Zabawy z chustą animacyjną na boisku”: „Kolory”, Wszyscy, którzy…”

Dzień Kropki – zajęcia okolicznościowe.

 

19.09

23.09

3.       BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA

o   przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze,

o   utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w trakcie zajęć świetlicowych;

o   przypomnienie numerów alarmowych

Wymiana doświadczeń na temat codziennego docierania do szkoły.

Savoir – vivre w środkach komunikacji miejskiej, zasady bezpieczeństwa na drodze – pogadanka.

 „Odblaski”, „Znaki drogowe” – zajęcia plastyczne.

Wędrówka po szkole – omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po budynku, wskazanie wyjść ewakuacyjnych.

Pierwsze kroki na drodze – krzyżówka tematyczna, gra dydaktyczna, quiz.

Ciekawostki o … transporcie – zajęcia czytelnicze.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

 

26.09

30.09

4.       NADESZŁA JESIEŃ

o   zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni;

o   kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie zdolności plastycznych;

Co ciekawego dzieje się jesienią?  – rozmowa kierowana.

Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody.

Krzyżówki, rebusy o tematyce jesiennej.

Czytanie wierszy i opowiadań tematycznych.

Spacer wokół szkoły, obserwacja przyrody.

Zabawy ruchowe: „Liczbowe bum”

Zajęcia plastyczno-techniczne: „Grzyby”, „Wiewiórki”

 

PAŹDZIERNIK

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
03.10

07.10

1.       ŚWIAT ZWIERZĄT

o    kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt;

o   poznawanie  zwierząt z różnych części świata;

o   uwrażliwianie na potrzeby zwierząt domowych i los zwierząt bezdomnych;

Nasi czworonożni przyjaciele, jak opiekujemy się zwierzętami – pogadanka.

Ciekawostki o zwierzętach – zajęcia czytelnicze; przeglądanie albumów o zwierzętach.

„Zwierzaki”– nauka rysowania krok po kroku.

„Jakie to zwierze? – kalambury, zagadki, rebusy.

Zabawy integracyjne: „Głuchy telefon”.

Zabawy ruchowe: „Pająk i Muchy”.

„Mój pupil” – konkurs plastyczny.

„Tajemnica zwierząt” – kwadransik z książką.

10.10

14.10.

2.      SZKOLNE ŚWIĘTA

o   rozróżnianie i nazywanie pospolitych drzew, krzewów ich nasion i liści;

o   wdrażanie do poszanowania przyrody;

o   wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły oraz szacunku dla pracowników;

o   budowanie więzi, integracja grupy;

 

Dzień Drzewa – zajęcia okolicznościowe.

Jakie drzewa znamy?, Co nam daje drzewo?, Budowa drzewa – zajęcia rozwijające.

Najbardziej niezwykłe drzewa świata – prezentacja multimedialna.

„Patron naszej szkoły – Wojsko Polskie” – zajęcia wychowawcze.

„Zawód żołnierz” – rozmowa kierowana.

„Drzewa w jesiennej szacie” – stemplowanie folią bąbelkową.

Zabawa integracyjna: „Dziwne kroki”

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

17.10

21.10

3.      DARY JESIENI

o   dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, lesie;

o   kreatywne wykorzystywanie darów jesieni

Jakie dary przynosi nam jesień? – burza mózgów.

Gromadzenie liści, kasztanów, żołędzi, szyszek do zajęć plastycznych i dekoracji parapetu.

Dlaczego muchomory mają kropki? – czytanie ciekawostek przyrodniczych..

Zaszyfrowana jesień– zagadki, rebusy, krzyżówki tematyczne.

„Liść kolonu” – dyktando graficzne.

„Spacer po jesiennym parku” – interaktywne gry dydaktyczne.

„Stemplowanie liściem – zajęcia plastyczne.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 

24.10

28.10

4.      JESIENNA ZADUMA

o   wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych i Zaduszek;

o   uwrażliwianie na konieczność właściwego zachowania się na cmentarzu;

o   uwrażliwianie na potrzeby bezdomnych psów;

Wyjaśnienie symboliki  Wszystkich Świętych i Zaduszek – zajęcia wychowawcze.

Jak czcimy pamięć o swoich bliskich, którzy już odeszli? – rozmowa  kierowana, czytanie opowiadań tematycznych, rozwiązywanie łamigłówek.

Dzień Kundelka – zajęcia okolicznościowe; oglądanie piesków do adopcji z jastrzębskiego schroniska.

„Kundel bury” – wspólne śpiewanie piosenki.

Gdzie pies ma piętę ?   – czytanie ciekawostek.

„Kundelek z origami” – zajęcia techniczne.

„Berek” – zabawa ruchowa na boisku szkolnym.

 

 

 

 

                                                                                                           LISTOPAD

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
02.11

05.11

1.      W BAŚNIOWEJ KRAINIE

o    doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

o   zapoznanie z morałami płynącymi z baśni;

Dzień Postaci z Bajki – zajęcia okolicznościowe.

Jaka to bajka? Jaka to postać? – quiz obrazkowy.

Czytanie fragmentów  wybranych bajek.

Baba Jaga patrzy – zabawa ruchowa.

„Suknia dla Kopciuszka” – konkurs plastyczny.

Puzzle z wybranych bajek – układanie na czas.

 

07.11

10.11

2.      NASZA OJCZYZNA

o    kształtowanie postaw patriotycznych;

o   zapoznanie z pojęciami: ojczyzna, patriotyzm, stolica, naród, niepodległość;

o   zapoznanie z mapą Polski;

o   poszerzenie wiadomości przyrodniczych o jeżach:

 

 

Legenda o powstaniu państwa polskiego – zajęcia czytelnicze.

Polska na mapie Europy – puzzle tematyczne.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – rozmowa kierowana, oglądanie albumów.

„Kotylion narodowy” – zajęcia plastyczne.

Łamigłówki, krzyżówki, rebusy tematyczne.

„Ortografia na wesoło” – ćwiczenia z RZ i Ż.

Słuchanie pieśni patriotycznych.

Dzień Jeża – zajęcia okolicznościowe; ciekawostki, łamigłówki, filmy przyrodnicze.

„Klonowe jeże” – zajęcia techniczne.

Zabawy ruchowe: „Ludzie do ludzi”

 

14.11

18.11

3.      TOLERANCJA WAŻNA SPRAWA

o   uwrażliwianie na różnorodność wśród ludzi: wyglądu, poglądów, religii, zdolności;

o   kształtowanie postaw tolerancji i życzliwości wobec innych;

o   wyjaśnianie pojęć: tolerancja, dyskryminacja, przesądy;

o   poszerzanie wiadomości o czarnych kotach;

Międzynarodowy dzień Tolerancji – zajęcia  okolicznościowe.

Dzień Czarnego Kota – zajęcia okolicznościowe.

Co to jest tolerancja? – rozmowa kierowana; oglądanie filmu edukacyjnego.

Jesteśmy różni, ale tacy sami – czytanie opowiadań i bajek tematycznych.

Kto ,tak jak ja ma… – zabawa integracyjna.

„Brzydkie kaczątko” H.CH. Andersena – projekcja i analiza bajki.

Czy czarny kot przynosi pecha? – dyskusja na temat wierzenia w przesądy. Jakie inne przesądy znamy? – burza mózgów. Wyjaśnienie pojęcia przesąd.

Ciekawostki przyrodnicze o czarnych kotach.

„Czarny kot z papierowej rolki” – zajęcia techniczne.

„Koci grzbiet” – zabawa muzyczno-ruchowa.

21.11

25.11

4.      NA JESIENNE SMUTKI -PLUSZOWY MIŚ

o   wyrabianie umiejętności dbania

o porządek oraz poszanowania własnych i cudzych  rzeczy;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

o   wzbogacanie wiedzy na temat różnych gatunków niedźwiedzi żyjących na świecie;

 

 

Dzień Kredki – zajęcia okolicznościowe.

Barwy ciepłe i zimne – zajęcia rozwijające.

„Kolory’ – zabawy z chustą animacyjną.

Święto Pluszowego Misia – zajęcia okolicznościowe, prezentacja multimedialna.

Szanujemy rzeczy, którymi się bawimy – pogadanka.

Ciekawostki o różnych gatunkach  niedźwiedzi– zajęcia rozwijające.

Mój ulubiony miś – prezentacja misi przyniesionych do świetlicy.

 „Sposób na misia”, „Misie znane z telewizji” – zajęcia plastyczno – techniczne; quiz obrazkowy.

„Jadą, jadą misie” –  zabawa muzyczno – ruchowa.

 

28.11

02.12

5.      IMIENINY ANDRZEJA I BARBARY

o   wzbogacenie informacji na temat znaczenia imion; wykorzystania węgla;

o   zapoznanie z tradycjami wieczorów andrzejkowych, biesiad barbórkowych;

o   umacnianie więzi wewnątrz grupy;

Imieniny: święta imion – tradycja obchodzenia imienin.

Moje imię – czytanie ciekawostek wyjaśniających znaczenie imion.

Tradycje i obrzędy andrzejkowe – filmik edukacyjny; czytanie ciekawostek.

Krzyżówki, rebusy – łamigłówki tematyczne.

Andrzejkowe wróżby – zabawy w przepowiadanie przyszłości.

Do czego potrzebny nam węgiel? – zajęcia rozwijające.

Barbórka – przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat pracy górnika.

„Praca pod ziemią”, „Czako” – zajęcia plastyczno-techniczne.

 

GRUDZIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
05.12

09.12

1.      MIKOŁAJ SIĘ ZBLIŻA

o   zapoznanie z historią św. Mikołaja z Miry;

o   zapoznanie z pojęciem wolontariusz;

o   uwrażliwienie na potrzeby innych;

o   kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

Święty Mikołaj – czytanie wierszy, opowiadań, ciekawostek; projekcja filmów i bajek.

Dawanie czy dostawanie – co sprawia więcej radości? – rozmowa kierowana.Jak możemy sprawić radość innym?  – Dyskusja na temat materialnych i niematerialnych form pomocy drugiemu człowiekowi.

Łamigłówki, krzyżówki, rebusy, kolorowanki tematyczne.

„Portret Mikołaja”, „Renifery”, „Elfy” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Chcę wiedzieć więcej o… reniferach – czytanie ciekawostek przyrodniczych.

Zabawy: „Podaj paczkę”, „Worek Świętego Mikołaja”.

Przygotowanie kartek świątecznych dla zaprzyjaźnionych świetlic.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – zajęcia okolicznościowe.

12.12

16.12

2.      FABRYKA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

o   kultywowanie tradycji ubierania choinki;

o   rozbudzanie radosnego nastroju;

o   wzbogacanie wiadomości na temat drzew iglastych;

o   kształtowanie nawyku dbałości

o estetykę pracy;

„Zielony Gość” – przypomnienie historii tradycji ubierania choinki; czytanie wierszy i opowiadań tematycznych. Ubieranie świetlicowej choinki.

Ozdoby choinkowe dawniej i dziś – rozmowa kierowana.

Jak produkuje się bombki? – film edukacyjny.

Rebusy, krzyżówki, łamigłówki o tematyce świątecznej.

Ozdoby choinkowe – zajęcia plastyczno-techniczne.

Zabawy: „Łańcuch słowny”, „Świąteczne zakupy”.

Dzień Guzika – zajęcia  okolicznościowe.

Dzień Herbaty – zajęcia okolicznościowe.

19.12

22.12

3.      BLASK BOŻEGO NARODZENIA

o   kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

o   zwrócenie uwagi na różnorodność tradycji;

o   poznanie kulinarnych tradycji świątecznych;

o   kształtowanie szacunku dla tradycji i obyczaju rodzinnego

 

„Blask świat” – pogadanka na temat świątecznej atmosfery, czasu życzliwości, miłości, przebaczenia; czytanie wierszy i opowiadań tematycznych.

Potrawy wigilijne w moim domu – rozmowa kierowana; znaczenie poszczególnych potraw, przeglądanie książek kucharskich.

Jak przyozdobić stół na święta – burza mózgów; oglądanie zdjęć, zajęcia techniczne.

„Hej kolęda” – wspólne śpiewanie.

Świetlicowa wigilijna – wspólne kolędowanie, składanie życzeń.

Bezpieczne święta i Nowy Rok – pogadanka.

Zabawy: „Slalom z szyszką”, „Rzut szyszką do celu”.

 

STYCZEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
02.01

05.01

1.      WITAMY NOWY ROK

o   doskonalenie umiejętności wypowiadania się,

o   kształtowanie umiejętności posługiwania się kalendarzem;

o   doskonalenie znajomości nazw pór roku, miesięcy;

Nowy Rok. Sylwester – dzielenie się wrażeniami z minionych dni.

„Dwunastu braci” – zapoznanie z wierszem J. Kirsta.

Noworoczne plany i marzenia – rozmowa kierowana, tworzenie listy.

Ciekawostki o kalendarzu – zajęcia rozwijające.

„Urodziny”, „Miesiące” – zabawy z chustą animacyjną.

„Skoki z miejsca” – konkurs sprawnościowy.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Zima.

„Śnieżynki” – zajęcia techniczne; przygotowanie zimowej dekoracji sali.

 

09.01

13.01

2.      SPORTOWE DYSCYPLINY ZIMOWE

o   kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego;

o   zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

o   wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo w czasie aktywności ruchowej;

o   wzbogacanie informacji na temat sportów uprawianych zimą;

Ruch to zdrowie – wyjaśnienie znaczenia tego hasła.

Zimowe dyscypliny sportowe – kalambury; quiz obrazkowy.

Prawidłowo ubieramy się zimą – rozmowa kierowana.

Opowiadanie G. Kasdepke „A fe, te ferie” – analiza treści.

Wykreślanki,  krzyżówki,  rebusy – łamigłówki tematyczne.

„Łyżwy”, Rękawiczki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Rzuty śnieżkami do celu – zabawy ruchowe.

Sposoby na pożyteczne spędzenie czasu wolnego w czasie ferii – giełda pomysłów.

Bezpieczne ferie – pogadanka, prezentacja multimedialna.

16.01

27.01

3.      FERIE ZIMOWE

 

 
30.01

03.02

4.      ZWIERZĘTA ZIMĄ

o   uwrażliwianie na los zwierząt zimą,

o   wzbogacenie informacji na temat ptaków;

o    rozwijanie zdolności plastycznych;

Ptaki zimujące w Polsce – prezentacja multimedialna.

Dokarmianie zwierząt zimą – rozmowa kierowana.

Przeglądanie atlasu ptaków – czytanie ciekawostek, oglądanie ilustracji.

Jak zimują ptaki, ssaki, owady – zajęcia rozwijające.

Zagadki, krzyżówki, rebusy tematyczne.

„Ptaki cudaki”, „Karmnik” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Słuchanie piosenek o tematyce zimowej.

Karmnik – dyktando graficzne.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrz: „Chodzimy po śladach”, „Śnieżką do celu”.

Zabawy integracyjne: „Ciepło-zimno”, „Kogo brakuje”.

 

LUTY

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
06.02

10.02

1.      WESOŁY KARNAWAŁ

o   zapoznanie z tradycją organizowania zabaw karnawałowych dawniej i dziś;

o   rozbudzanie radosnego nastroju;

o   rozwijanie zdolności manualnych;

Karnawał w różnych częściach świata – prezentacja multimedialna.

„Maska karnawałowa”, „Wesołe bałwanki”, „Tańczące księżniczki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

„Indiańskie imiona”, „Stonoga słów” – zabawy integracyjne.

Zabawy muzyczno-ruchowe: „Wolne krzesło”, „Taniec na gazecie”, „Just dance”

Zabawy taneczne z wstążką do muzyki dyskotekowej.

13.02

17.02

2.      KOCI  ŚWIAT

o   wzbogacenie informacji na temat kotów domowych i drapieżnych;

o   kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych;

o   kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć;

o   doskonalenie umiejętności manualnych i twórczej wyobraźni;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

 

Rasy kotów – prezentacja, wyszukiwanie informacji w książkach tematycznych.

Dzikie koty poszczególnych kontynentów – praca z atlasem, czytanie ciekawostek.

Mój kot jest… – opowieści wychowanków.

Koci bieg z przeszkodami – zabawy ruchowe.

 „Nasze koty i ich psoty”, Kartka z serduszkiem” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Kropka do kropki” – tematyczne dyktando graficzne.

„Mruczek” zabawa integracyjna.

„Słodkie serduszka” – zajęcia kulinarne.

Tłusty czwartek – zajęcia okolicznościowe.

Walentynki – zajęcia okolicznościowe.

20.02

24.02

3.      INTERNETOWE ABC

o   zapoznanie z możliwościami, jakie  daje Internet;

o   uświadomienie zagrożeń pojawiających się w Internecie;

Co to jest Internet? – wyjaśnianie pojęcia, historia Internetu, jak z niego korzystać? Ciekawe strony – zajęcia rozwijające.

Jakie zagrożenia mogą na nas czekać w Internecie? Co to jest uzależnienie od komputera? Jak je rozpoznać? – zajęcia wychowawcze.

„Emotikony”,” Uroki zimy” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Tajemnica, czyli nieznajomy z Internetu – czytanie opowiadania edukacyjnego.

„Bezpieczni w sieci” – plakat informacyjno-ostrzegawczy;

Zabawy ruchowe: „Palma”, „Wstań, usiądź”.

27.02

03.03

      4. W ŚWIECIE WARTOŚCI/

       KSIAŻKA  DOBRA NA WSZYSTKO

o   kształtowanie umiejętności dostrzegania w życiu tego co ważne;

o   rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

o   kształtowanie nawyku czytania;

o   ukazywanie roli książki jako źródła wzruszeń i wiedzy  o świecie;

o   wdrażanie do poszanowania książek;

 

 Co jest dla nas ważne? – hierarchia wartości.

Normy i wartości – rozmowa kierowana; film edukacyjny.

12  Ważnych opowieści – polscy autorzy o wartościach  – słuchowisko.

Dlaczego warto czytać? Ulubione książki nasze i naszych rodziców – zajęcia wychowawcze.

Ciekawostki o książce – prezentacja.

Krzyżówki, zagadki, łamigłówki tematyczne.

„Niezwykła zakładka”, „Bohater z ulubionej książki” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„W księgarni” , „ Piłka parzy” – zabawy ruchowe.

Porządkowanie świetlicowej biblioteczki.

 

Dzień Dinozaura – zajęcia okolicznościowe.

 

 

MARZEC

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
06.03

10.03

1.      MIASTA POLSKI

 NASZE MIASTO

o    wzbogacenie wiedzy na temat miast naszego kraju;

o   wzbogacenie wiedzy na temat naszego miasta Jastrzębia-Zdroju,

o   zapoznanie z pojęciem mała ojczyzna;

o   rozwijanie szacunku dla kobiet;

 

Ważniejsze miasta Polski, zabytki – praca z mapą, przeglądanie albumów – zajęcia rozwijające.

„Gdański port”, „Polskie miasta”, „Katowickie kopalnie” – zabawy dydaktyczne.

Polska w legendach – poznanie wybranych legend.

Jastrzębie-Zdrój – nasza mała ojczyzna – wyjaśnienie pojęcia, wyszukiwanie informacji w książkach    i Internecie, oglądanie zdjęć, kolorowanki tematyczne.

„Tulipany”, „Herb naszego miasta” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Nasze miasto dawniej i dziś – przeglądanie albumów; dostrzeganie zmian zachodzących w mieście.

„Ludzie do ludzi”,  – zabawy ruchowe.

„Marcowy kwiatek” – słuchanie piosenki.

Zawody wykonywane przez kobiety – prezentacja, rozmowa kierowana.

Kto jest dżentelmenem, a kto damą – zasady dobrego zachowania.

Dzień Kobiet – zajęcia okolicznościowe.

14.03

17.03

2.      AGRESJI MÓWIMY NIE! ŻYJEMY W ZGODZIE

o   kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i cudzych;

o   ukazanie alternatywnych form zachowań w sytuacjach trudnych;

Co to są emocje? Złość i inne trudne uczucia.  – zajęcia wychowawcze; czytanie opowiadań edukacyjnych.

Poradnik wyładowania złości – burza mózgów.

„Co mówi moja twarz?”, „Jak pokojowo rozwiązywać konflikty”  – zabawy dramowe.

„Wściekłosze”, „Mandale” – zajęcia plastyczno – techniczne.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

„Rzuty do celu”, „Pomniki”, „Papierowa wojna” – zabawy ruchowe.

Dzień Motyli – zajęcia okolicznościowe.

Dzień Świętego Patryka – zajęcia okolicznościowe.

20.03

24.03

3.      WITAJ, WIOSNO!

o   rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację przyrody;

o   rozpoznawanie oznak wiosny;

o   wyrażanie wrażliwości na piękno natury w twórczości plastycznej, słownej;

o   wdrażanie do wyrabiania nawyku oszczędzania wody;

 

 

Śledzenie zmian zachodzących w przyrodzie – spacer wokół szkoły w poszukiwaniu oznak wiosny.

Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów – zajęcia rozwijające.

Wiosna w poezji – czytanie wierszy tematycznych.

Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa i ich wartości odżywcze – zajęcia rozwijające.

Wykonanie elementów wiosennej dekoracji sali świetlicowej.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

„Zwiastuny wiosny”, „Suknia pani Wiosny”, „Jaskółeczka” – zajęcia plastyczno-techniczne.

Słuchanie piosenek o tematyce wiosennej.

„Bocian i żaby”, Pająk i muchy” – zabawy ruchowe.

Dzień Wody – zajęcia okolicznościowe

 

27.03

31.03

4.      SAVOIR VIVRE

o   kształtowanie kultury zachowania i słowa;

o   kształtowanie postawy życzliwości w stosunku do innych ludzi;

Dlaczego warto być kulturalnym? – rozmowa kierowana.

Czytanie i omawianie sytuacji z książki J. Krzyżanek Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada.

Jak należy zachowywać się, w kinie, teatrze, na zakupach, w szkole – zajęcia wychowawcze.

Jak nakryć do stołu? – zasady zachowania podczas posiłku, nauka składania serwetek, prezentacja.

Przypomnienie zasad zachowania podczas obiadów w szkolnej jadalni.

„Wzorzysta serwetka”,  „Wielkanocne ozdoby” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Szukaj koloru” – zabawy z chustą animacyjną.

 

 

KWIECIEŃ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
03.04

05.04

1.      WIELKANOCNE ABC

o   wzbogacenie informacji na temat zwyczajów Świąt Wielkanocnych w Polsce i innych krajach europejskich;

o   kultywowanie tradycji;

Święconka, śmigus-dyngus, pisanki – pogadanka na temat kultywowania tradycji w naszych domach na podstawie czytanych wierszy i opowiadań.

„Pisanki, kraszanki” – prezentacja, poznanie sposobów zdobienia świątecznych jaj.

Co chciałbym dostać od zajączka? – łamigłówki tematyczne.

„Baranki, zajączki, jajka malowane” – zajęcia plastyczno- techniczne.

„Slalom z jajkiem” –  zabawy ruchowe.

12.04

14.04

2.      LECIMY W KOSMOS

o   poszerzenie wiedzy na temat kosmosu i Układu Słonecznego;

o   rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

o   kształtowanie umiejętności współdziałania;

 

Gdzie ten Kosmos? – zajęcia rozwijające.

„W Układzie Słonecznym…” – wspólne śpiewanie piosenki.

Co widzimy w chmurach – zabawy rozwijające wyobraźnię.

„O rety, wymyśliłem planety!” I. Rybak – czytanie wiersza.

„Konstelacje gwiazd”, „Rakieta”, „Ufoludek”, „Astronauta” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Słońce parzy”, „Spadające gwiazdy” – zabawy ruchowe.

Dzień Czekolady – zajęcia okolicznościowe.

17.04

21.04

3.      WIOSENNY OGRÓD/ DBAMY O ZIEMIĘ

o   wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny i gatunków chronionych;

o   uwrażliwianie na piękno przyrody;

o   kształtowanie postawy troski

 o środowisko naturalne – zachęcanie do segregowania śmieci;

o   wskazywanie oryginalnych rozwiązań plastycznych;

 

Rośliny i zwierzęta chronione – zajęcia rozwijające; prezentacja.

Rola owadów w sadownictwie – rozmowa kierowana.

Krzyżówki, łamigłówki, zagadki tematyczne.

Dlaczego ludzie śmiecą? – rozmowa kierowana.

Przypomnienie podstawowych zasad sortowania śmieci – prezentacja multimedialna, kolorowanki, krzyżówki tematyczne.

Słuchanie piosenek związanych z ekologią.

„Kwitnący sad”, „Bociany”, „Pracowita pszczółka”– zajęcia plastyczno-techniczne.

„Motylem jestem” – zabawy muzyczno- ruchowe ze wstążkami.

Dzień Ziemi – zajęcia okolicznościowe.

24.04

28.04

4.      JEDZIEMY NA MAJÓWKĘ

o   upowszechnienie wiedzy

na temat świat obchodzonych

w maju;

o   kształtowanie postawy patriotycznej;

o   przypomnienie symboli narodowych;

Wiersze opisujące święta majowe – zajęcia czytelnicze.

Krzyżówki, kolorowanki tematyczne.

„Wiosenne krajobrazy” – zajęcia plastyczne.

Symbole narodowe – zajęcia plastyczno-techniczne; prezentacja multimedialna.

Wiedzieć wszystko o …fladze – czytanie ciekawostek.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

MAJ

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
04.05

05.05

1.      PRACA WARTOŚCIĄ – ZNACZENIE ZAWODÓW

o   poszerzanie wiedzy na temat różnych zawodów;

o   uświadamianie roli zgodnej pracy  zespołowej,

o   uświadamianie potrzeby własnego rozwoju;

Zawodowcy – czytanie książki p. Baręsewicza.

Kim chciałbym zostać w przyszłości – kalambury; rozmowa kierowana.

Zawody stare i nowe – rozmowa kierowana.

W świecie zawodów – prezentacja multimedialna.

Dzień Strażaka, Kominiarza, Piekarza – zajęcia okolicznościowe.

 

08.05

12.05

2.      PODRÓŻUJEMY PO EUROPIE

o   poszerzenie wiadomości

o kontynencie europejskim;

o   doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i globusa;

o   poznanie wybranych krajów Unii Europejskiej;

 

Europa na mapie świata – wyszukiwanie państw, rzek, jezior, gór.

Wiedzieć więcej o UE – prezentacja multimedialna.

W co bawią się europejskie dzieci – wyszukiwanie informacji; testowanie zabaw.

Państwa i stolice – quiz.

Wiedzieć więcej o wybranych krajach europejskich – zajęcia rozwijające.

Podróże po Europie – gra dydaktyczna.

„Tancerka flamenco”, – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Kolanko”, „Kolory” – zabawy ruchowe z piłką.

15.05

19.05

3.      ŚWIAT MORZ I OCEANÓW

o   pogłębienie wiedzy na temat zwierząt morskich;

o   poznanie mitycznego władcy mórz i oceanów;

o   poznanie legendy o pochodzeniu bursztynu;

 

Morza i oceany – praca z mapą.

Morskie stworzenia – prezentacja; wyszukiwanie informacji w albumach przyrodniczych.

Tajemniczy świat Posejdona – zajęcia rozwijające.

Bursztyn -złoto Bałtyku – zajęcia rozwijające.

„Morskie klimaty”, „Ośmiornica”, „Moja rybka”, „Statek” – zajęcia plastyczno- techniczne.

„Statek na morzu”,  „Rekin”, „Sztorm” – zabawy ruchowe z chustą animacyjną.

Szumi morze, szumi – słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Dzień Muzeów – zajęcia okolicznościowe.

Dzień Dobrych Uczynków – zajęcia okolicznościowe

22.05

31.05

4.      W RODZINIE SIŁA

o   podkreślanie ważnej roli rodziców w rodzinie;

o   pogłębianie szacunku dla rodziców i dziadków;

o   poszerzanie wiadomości przyrodniczych;

 

Jak dobrze mieć bliskich – opowiadanie edukacyjne A. Onichimowskiej o szczęściu.

Rodzina bliższa i dalsza  – wyjaśnianie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratanica itp.

Jak mogę pomóc mamie i tacie – burza mózgów.

Co zawdzięczam rodzicom? Rozmowa kierowana; czytanie wierszy, opowiadań tematycznych.

„Ja i moja rodzina”, „Laurka dla mamy”, ”Bocian” , – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Klan Kowalskich”, „Mamo, mamo ile…” – zabawy ruchowe.

Dzień Bociana Białego – zajęcia okolicznościowe

Dzień Żółwia – zajęcia okolicznościowe.

 

CZERWIEC

 

Data Temat tygodnia. Cele dydaktyczno – wychowawcze Sposoby realizacji
01.06

07.06

1.      W ŚWIECIE DZIECI  I PRZYJAŹNI

 

o   poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka;

o    przejawianie tolerancji wobec ludzi różnych ras, wyznań, poglądów;

o   uświadamianie dzieciom potrzeby przyjaźni w życiu człowieka;

o   kształtowanie postawy empatycznej;

o   doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

o   wdrażanie do aktywnego słuchania;

„Dzieci świata” – rozmowa kierowana na temat różnych narodowości; prezentacja.

Obchody Dnia Dziecka w różnych krajach – czytanie ciekawostek.

Prawa i obowiązki dziecka – zajęcia wychowawcze.

„Wszystkie dzieci nasze są”, „Kolorowe dzieci”– pląsy przy muzyce.

„Co to znaczy być przyjacielem/przyjaciółką? Cechy prawdziwego przyjaciela. Rola przyjaźni w życiu człowieka. – zajęcia wychowawcze.

„Sentencje i przysłowia o przyjaźni – zajęcia czytelnicze.

„Przyjaźń” L. Fabisińskiej – słuchanie opowiadania tematycznego.

Parasol przyjaźni – co chroni, a co niszczy przyjaźń – burza mózgów.

„Portret przyjaciela”, „Prezent dla przyjaciółki” – zajęcia plastyczne.

„Poszukiwany – poszukiwana” – zabawa rysunkowa.

„Kogo brakuje” – zabawy z chustą animacyjną.

„Nić przyjaźni”, „Puste miejsce” –  zabawa integracyjna.

Dzień Dziecka – zajęcia okolicznościowe.

 

12.06

16.06

2.      JEDZIEMY NA WAKACJE

o   budzenie zainteresowań krajoznawczych;

o   poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski;

 

 

 

 Dlaczego warto podróżować i co nam dają podróże? – rozmowa kierowana.

Czym można podróżować? – zabawy pantomimiczne; ciekawostki na temat wybranych środków lokomocji.

Gdzie warto pojechać w czasie wakacji? – giełda pomysłów.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – przeglądanie albumów, praca z mapą.

Polskie góry – prezentacja, zajęcia plastyczne

„Wspinaczka górska”, „Lawina” – zabawa ruchowa.

Wakacje moich marzeń – zajęcia plastyczne.

19.06

23.06

3.      TATO! TO JUŻ  LATO!

o   wdrażanie do planowania

 i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego;

o   wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo w czasie wakacji;

„Bezpieczne wakacje” – pogadanka, krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki tematyczne.

„Mój tata…” – swobodne wypowiedzi na temat czasu spędzanego z tatą.

Sposób na wakacje – burza mózgów.

 „ Dla Taty” – zajęcia plastyczno-techniczne.

„Woda-ląd”, „ Skoczny alfabet” – zabawy ruchowe.

Rok w świetlicy – podsumowanie, nasze refleksje.

Wręczenie dyplomów  Wzorowego Świetliczka za całoroczną aktywność na zajęciach.

Roczny plan pracy świetlicy może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Wychowawca świetlicy szkolnej:  mgr Edyta Buchta-Kaczmarek

 

 

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony, logowania, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Jeśli akceptujesz naciśnij Accept.
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://zsp1.jastrzebie.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Save settings
Cookies settings