Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Hanna Marek z kl.4b
Zastępca Przewodniczącego: Olga Grabarczyk kl.7b
Sekretarz: Sabina Oleksy kl. 7a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. mgr Justyna Hołomek

Poczet Sztandarowy:

– Radosław Boberski kl. 7b
– Olga Grabarczyk z kl.7b
– Amelia Urbasik z kl.7b

Opiekun Pocztu Sztandarowego: p. mgr Danuta Łydzińska