Religia

Nauczyciel religii: p. mgr Joanna Pawełczyk

Zajęcia:
– grupa „Sówek” – wtorek 13.30-14.00 i czwartek 8.00-8.30
– grupa „Motylków” – poniedziałek 13.30-14.00 i środa 8.00-8.30

Bardzo prosimy, by dzieci zdeklarowane na religię miały możliwość uczestniczenia w całych zajęciach i nie były przyprowadzane na zajęcia zbyt późno, czy też nie były odbierane za wcześnie. Dziękujemy.