Rada Rodziców SP1

Zarząd Rady Rodziców SP 1:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Nina Szczepanik

Sekretarz Rady Rodziców: Beata Sitko

Skarbnik Rady Rodziców: Hanna Gruchlik

Numer konta Rady Rodziców SP 1:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

05 8470 0001 2001 0035 0088 0001

Regulamin Rady Rodziców SP 1:

Regulamin Rady Rodziców SP1