O nas

Szkolne Koło Caritas im. św. Jana Pawła II – to grupa uczniów, którzy chętnie angażują się we wszelkie działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących. Działamy  od września 2007 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  w Jastrzębiu – Zdroju. Naszymi opiekunkami są: p. pedagog Aleksandra Ciaś, p. katechetka Iwona Pałasz, a wspierają nas bardzo p. Edyta Buchta-Kaczmarek – lider świetlicy i p. Justyna Rusin – wychowawczyni kl. 1-3.
Nasze spotkania odbywają się przeważnie raz w tygodniu. Wspólnie odkrywamy radość dzielenia się z innymi, a zwłaszcza potrzebującymi, naszym uśmiechem, dobrocią, serdecznością. Staramy się służyć swoimi zdolnościami, by pozyskiwać środki, którymi możemy wspomóc najbardziej potrzebujących. Odkrywamy radość dawania. 
Działalność SKC pomaga łączyć elementy działalności dobroczynnej z propagowaniem dzieł serca i dobroci takich postaci jak Matka Teresa z Kalkuty, siostra Faustyna Kowalska, ks. Eugeniusz Dutkiewicz. Takie  autorytety przybliżane naszym uczniom zachęcają ich do ofiarnej pomocy wobec bliźnich i do uświadomienia im, iż każdy ma obowiązek niesienia pomocy potrzebującym i troski o chorych bez względu na wiek.
Zapraszamy każdą osobę chętną do dzielenia się sobą na spotkania SKC .

Polecamy uwadze nasze archiwum, gdzie opisane są dotychczasowe działania i gdzie znajduje się galeria ze zdjęciami. Należy przekierować się na STRONĘ ARCHIWALNĄ. Zapraszamy!