Akrobatyka w sp1

W naszej szkole od wielu lat organizowane są w ramach SKS-u zajęcia akrobatyczne. Prowadzone są przez nauczycielkę wychowania fizycznego p. Joannę Kaszyńską. W tym roku zajęcia odbywają się dla chętnych uczniów w środy od godz. 12.35 do 13.20. Program ten finansowany jest przez Ministerstwo Sportu.
(Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole).