Dzień drzewa w sp1

Dnia 10 października obchodzimy na świecie Dzień Drzewa. W naszej szkole nie zapominamy o tym
święcie. Jest to okazja do przypomnienia dzieciom jak ważna jest przyroda i dlaczego powinniśmy ją
szanować. W tym roku świętowaliśmy na zajęciach przyrodniczych w 7a i 7b oraz na zajęciach na
świetlicy szkolnej. Uczniowie wykonali i ozdobili drzewa.
Alicja Kołodziejczyk