Dzień Rybki u „Żabek”

Dzień Rybki miał na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci mieszkańcami mórz
i oceanów, a także kształtowanie sprawności ruchowej.