Konkurs plastyczny dla kl. 6a i 6b

Zaprojektuj kapliczkę Matki Bożej w kwitnącym ogrodzie majowym (format pracy – A4, technika dowolna płaska – rysowanie, malowanie, wycinanka, wydzieranka itp.). Ocenie będzie podlegać kreatywność w podejściu do tematu, staranność wykonania pracy oraz jej urozmaicenie kolorystyczne. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21.05.2021 r., podpisane imieniem i nazwiskiem. 
Serdecznie zapraszam do udziału.