Lekcja o kleszczach w kl.1-3

W czwartek 26 października klasy I-III odwiedziły Panie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z ogólnopolską kampanią edukacyjną „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”. Celem kampanii jest:

  • propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami,
  • edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza,
  • zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze,
  • zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

Klasy I-III Serdecznie Dziękują za tak ciekawą lekcję profilaktyki.