Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA!

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 15000 zł. Oznacza to, że razem mamy do wydania w 2023 r. 7500 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki, 7000 zł na nowy sprzęt do biblioteki i 500 zł realizację działań promujących czytelnictwo.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:
-z
asięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek
-podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo
-zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
-uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
-zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
-dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników)
-uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek

Zakupiono 384 książki, nowy sprzęt komputerowy z czytnikiem kodów kreskowych, dostęp do e-biblioteki w Librusie oraz nagrody dla laureatów konkursów czytelniczych.