Parkowanie samochodów

Zwracamy się z apelem do wszystkich rodziców, aby parkować samochodami na dolnym parkingu. Nie zajmujemy parkingu górnego (przeznaczonego dla pracowników ZSP1) oraz nie podjeżdżamy samochodami pod budynek szkoły lub przedszkola, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej w zakładce Dokumenty-dokumenty różne – informacja o parkowaniu.