Podręczniki do religii na rok szkol. 2022/23

Do nauki religii w nowym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie zakupują:

Klasa I„Poznaję Boży świat” – podręcznik do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa II„Odkrywamy Królestwo Boże” – podręcznik do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa III„Poznaję Jezusa” – zeszyt ćwiczeń i podręcznik do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa IV„Miejsca pełne BOGActw” – zeszyt ćwiczeń do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa V„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – zeszyt ćwiczeń do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VI„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – zeszyt ćwiczeń i podręcznik do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VIII„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik do religii, wydawnictwo Jedność, Kielce

Bardzo proszę, by zaopatrzyć się w ćwiczenia i podręczniki do dnia 1 września 2022 roku.            Katechetka Iwona Pałasz