„Sówki” poznają literkę „O”

Na zajęciach „Sówki” poznały literę „O” i „o”, w związku z tym dzieci:
-dokonywały analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
-dzieliły wyrazy na sylaby, wyodrębniały głoski w nagłosie,
-podawały wyrazy rozpoczynające się na głoskę „o”,
-odtwarzały kształt litery „o” w przestrzeni oraz na karcie pracy
-kreśliły litery „o” na zajęciach plastycznych z pianką do golenia.