Ważne! Stołówka w sp1

WAŻNE!!!

(DOTYCZY DZIECI SZKOLNYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI)

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka, które w danym dniu nie będzie korzystało z obiadu, najpóźniej do godz. 9.00!!! Jeśli rodzic nie poinformuje szkoły lub przedszkola o nieobecności dziecka, będzie naliczona odpłatność za obiad.

Przedszkole numer tel.- 790 355 009
Sekretariat szkoły numer tel.- 513 109 112