Życzymy radosnych i spokojnych Świąt!

Oby w wieczór wigilijny zapłonęło światło w sercach,
Miłość, dobroć, pokój wieczny niech zasiądą też przy stole.
Uśmiech, dłoń schowana w dłoni, i znak przebaczenia w łamanym opłatku,
by można było znów zobaczyć w drugim bliźniego.
Wszelkiej radości, ciepła rodzinnego, spokoju i dobra w czasie Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2022, życzy Dyrekcja oraz Nauczyciele ZSP1